Cookie beleid FC Bonanza

De website van FC Bonanza is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsors

Info ploegafgevaardigden / trainers

TRAINERS

              De coach leidt de trainingen van team teneinde elke speler voetbalplezier mee te geven

 

 • Tijdens de trainingen biedt de trainer de spelers een gevarieerd oefenpakket aan

 

 • De trainer begeleidt en stuurt de spelers bij met het doel de voetbalkwaliteiten te helpen ontwikkelen

 

 • De coach streeft er naar zoveel mogelijk eenheid en samenhang in het team te krijgen

 

 • De coach hecht zowel belang aan de technische vaardigheden van de spelers, als aan de fysische maar ook aan het diciplinaire

 

 • Na elke training dient de coach een formulier in te vullen waaruit blijkt hoe de training is verlopen en welke spelers er op training aanwezig waren

 

 • Deze formulieren, die beschikbaar worden gesteld door het jeugdbestuur, worden overgemaakt aan de jeugdcoördinator

 

 • Die formulieren hebben tot doel de jeugdcoördinator op de hoogte te houden van het reilen en zeilen op sportief vlak

 

 

 

 • Voor de coach is elke speler belangrijk

 

 • Van de trainer wordt verwacht dat hij elke speler, met de verschillende voetbalkwaliteiten, op dezelfde manier behandelt, begeleidt en bijstuurt

 

 • De trainer dient een team uit te bouwen waarin elke speler zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt

 

 • Er wordt niet enkel aandacht besteed aan de technische vaardigheden en aan de fysische maar ook aan het disciplinaire, de mentaliteit, de inzet en de werkkracht van de spelers

 

 • Voor de trainer primeert het voetbalplezier en nadien de resultaten

 

 • De coach is het eerste aanspreekpunt voor de spelers en zal op de vragen en opmerkingen een gepast antwoord formuleren

 

 

 

 • De trainer heeft de sportieve leiding over het team

 

 • De coach bepaalt de ploegopstelling, rekeninghoudend met de aanwezigheden van de spelers op training, de mentaliteit en de inzet

 

 • De trainer beslist eveneens welke vervangingen er worden doorgevoerd in een wedstrijd

 

 • De taak van de coach is eveneens zijn team begeleiden en bijsturen tijdens de match, weliswaar steeds met het nodige respect voor de spelers

 

 • Kritiek van ouders, supporters en sympathisanten aan het adres van de trainer betreffende de ploegopstelling, de trainingen als de prestaties, dienen met de coach zelf besproken te worden

 

 • Iedere coach, die zich engageert voor de jeugdspelers van FC Bonanza, ontvangt graag feedback, zowel positieve als negatieve; weliswaar met het nodige respect

 

 

 

 • De coach vormt een duo met de ploegafgevaardigde van het team

 

 • De trainer kan ten volle rekenen op het engagement van zijn ploegafgevaardigde betreffende het begeleiden van het team; de sportieve leiding blijft echter de verantwoordelijkheid van de trainer

 

 • Communicatie tussen de coach en zijn ploegafgevaardigde is hierbij uiterst belangrijk

 

 • De taken en afspraken tussen de trainer en zijn ploegafgevaardigde zijn onderling klaar en duidelijk afgebakend

 

 • Na elke wedstrijd dient een verslagje te worden opgemaakt dat zal worden gepubliceerd op onze website, ook dit dient opgemaakt te worden door de trainer, liefst in onderling overleg met zijn ploegafgevaardigde

 

 

 

 • De trainer zet zich in om de evenementen georganiseerd door en voor de jeugd te laten slagen

 

 • Van de coach wordt verwacht dat hij, eventueel via de ploegafgevaardigde, de opmerkingen of voorstellen van zijn spelers en zijn team kenbaar maakt

  

 

 

 • Aangezien vele handen licht werk maakt, wordt er eveneens van de trainer verwacht dat deze bij de organisatie van een evenement mee de handen uit de mouwen steekt 

 

 

 • Het organiseren van evenementen behoort tot de bevoegdheden van het jeugdbestuur maar voorstellen, uitgaande van de teams zelf zijn uiteraard meer dan welkom

 

 • Het geld dat de evenementen opbrengen wordt immers besteed aan de werking en de verdere uitbouw van de jeugd van FC Bonanza

 

 

 

 • De trainer profileert zich eveneens als deel van de ploeg

 

 • Van de trainer wordt verwacht dat deze net als de jeugdspelers de clubkledij voor en na de wedstrijden draagt

 • De ploegafgevaardigde is een clubvertegenwoordiger, hij of zij verzorgt het imago van vele medewerkers, trainer, jeugdspelers, supporters en sympathisanten
  • o Tijdens de thuiswedstrijden vangt de ploegafgevaardigde de eigen spelersgroep op en verzamelt eventueel de identiteitspapieren en vult het scheidsrechtersblad in
  • o    De ploegafgevaardigde staat klaar als luisterend oor voor vragen en opmerkingen van de jeugdspelers
  • o    De ploegafgevaardigde verwelkomt eveneens de bezoekende ploeg en wijst hen de kleedkamer aan
  • o   De ploegafgevaardigde nodigt de afgevaardigde van de bezoekende ploeg uit tot het invullen van het scheidsrechtersblad en biedt deze een drankje van de club aanPLOEGAFGEVAARDIGDEN 

 • ·         De ploegafgevaardigde vormt een duo met de trainer en staat deze bij waar nodig
  • o  De ploegafgevaardigde staat de trainer bij betreffende het begeleiden van het team; de sportieve leiding blijft echter de verantwoordelijkheid van de trainer
  • o   Communicatie tussen de ploegafgevaardigde en de coach is hierbij uiterst belangrijk
  • o   De taken en afspraken tussen de trainer en zijn ploegafgevaardigde zijn onderling klaar en duidelijk afgebakend
  • o  Na elke wedstrijd dient een verslagje te worden opgemaakt dat zal worden gepubliceerd op onze website, ook dit dient opgemaakt te worden door de trainer, liefst in onderling overleg met de ploegafgevaardigde
  • o    De ploegafgevaardigde is het klankbord voor zijn of haar coach

 

 • ·         De ploegafgevaardigde vormt eveneens de link tussen jeugdbestuur en het team met zijn supporters en sympathisanten
  • o   Vragen en opmerkingen van supporters of sympathisanten betreffende de werking binnen de club, dient door de ploegafgevaardigde kenbaar te worden gemaakt aan het jeugdbestuur
  • o  Van de ploegafgevaardigde wordt verwacht, indien deze wordt uitgenodigd voor een vergadering met het jeugdbestuur, in de mate van het mogelijke hieraan gevolg geeft
  • o    Dit heeft tot doel de afstand tussen het jeugdbestuur en de teams zelf zo minimaal mogelijk te houden
  • o  De ploegafgevaardigde brengt verslag uit bij het jeugdbestuur indien er zich onregelmatigheden of opmerkelijke feiten hebben voorgedaan binnen het team
  • o   De bedoeling hiervan is dat ook het jeugdbestuur op de hoogte is van het reilen en zeilen binnen het team en dat er, indien dit wenselijk is, kan worden ingegrepen
  • o    Broeken en shirts dienen na elke wedstrijd gewassen te worden
   • §  Hiervoor is de wasmachine in de technische ruimte van de kantine ter beschikking
  • o    Bij uitwedstrijden zorgt de ploegverantwoordelijke er voor dat de wedstrijdtenue’s worden meegenomen
   • §  Na de wedstrijd dienen deze opnieuw te worden gewassen en daarna op de daartoe bestemde plaats teruggelegd te worden
 
De ploegafgevaardigden van de jeugdploegen zijn verantwoordelijk voor het verzorgen van de wedstrijdtenue’s

 

 • ·         De ploegafgevaardigden van de jeugdploegen zijn eveneens verantwoordelijk voor het toezicht van de kleedkamers
  • o    De ploegafgevaardigde ziet er op toe dat de kleedkamers na elke thuiswedstrijd worden proper achtergelaten
   • §  De ploegafgevaardigde ruimt de kleedkamers op en kuist deze, al dan niet met hulp van de aangeduide jeugdspelers
  • o    De ploegafgevaardigde verzamelt de achtergelaten voorwerpen en legt deze in de bak ‘verloren voorwerpen’, die zich bevindt in de technische ruimte van de kantine
  • o    De club noch de ploegafgevaardigde kan verantwoordelijk worden gesteld van verlies van waardevolle spullen

 

 • Het sluiten van de kleedkamer is de taak van de ploegafgevaardigde

  • ·         De ploegafgevaardigde zet zich in om de evenementen georganiseerd door en voor de jeugd te laten slagen
  • o    Van de ploegafgevaardigde wordt verwacht dat hij of zij de opmerkingen of voorstellen van zijn spelers en zijn team kenbaar maakt

 

 • Aangezien vele handen licht werk maakt, wordt er eveneens van de ploegafgevaardigde verwacht dat deze bij de organisatie van een evenement mee de handen uit de mouwen steekt  

 

 • o    Het organiseren van evenementen behoort tot de bevoegdheden van het jeugdbestuur maar voorstellen, uitgaande van de teams zelf zijn uiteraard meer dan welkom
 • o    Het geld dat de evenementen opbrengen wordt immers besteed aan de werking en de verdere uitbouw van de jeugd van FC Bonanza

 

 • ·         De verantwoordelijkheden van de ploegafgevaardigde tijdens de wedstrijd :
  • o    De ploegafgevaardigde dient de wisselspelers rond zich te verzamelen
  • o    Omdat de Jeugd van FC Bonanza tijdens de thuiswedstrijden geen inkom vraagt aan de supporters en sympathisanten, wordt op de ploegafgevaardigde gerekend om lotjes te verkopen om deze inkomsten te compenseren
  • o    Hij of zij houdt de mand bij met de drinkflessen voor de spelers, hun trainingen, eventueel dekens of trainingsmateriaal, …
  • o    De verzorgingsset van het team, evenals de waterzak is ook steeds in het bezit van de ploegafgevaardigde
  • o    De ploegafgevaardigde verzorgt bij een kwetsuur de speler in kwestie en bezorgt eventueel het ongevallenformulier

 

 • ·        
 • ·         Administratief
  •  

 

 • o    Van de ploegafgevaardigde wordt verwacht dat hij of zij klaar en duidelijk met de trainer welke administratieve taken deze voor zijn of haar rekening neemt
  • §  Het schrijven van het wedstrijdverslagje en het doorsturen naar het jeugdbestuur ervan
  • §  Het invullen en bezorgen van de afsprakenkaartjes aan de spelers
  • §  Het maken van de volgende wedstrijd via sms
  • § 
  • o    Elke ploegafgevaardigde beschikt over een mapje met betrekking tot zijn team, hierin bevinden zich
   • §  De wedstrijdbladen
   • §  De lijst met alle gegevens van de spelers en contactgegevens van de ouders
   • §  Een klein voorgedrukt, geplastificeerd kaartje met namen en geboortedata van de spelers
   • §  De voorgedrukte afsprakenkaartjes voor de thuis- en uitwedstrijden
   • §  De voorgedrukte kaartjes voor de eventuele aankoop van drankbonnetjes tijdens de uitwedstrijden
   • §  Een lijst met nuttige telefoonnummers (kantine, clublokaal, jeugdbestuur, …)
   • § De formulieren, bestemd voor de coach, die dienen ingevuld te worden na een training en die nadien dienen overgemaakt te worden aan het jeugdbestuur
   • §  De bladen voor het wedstrijdverslag
    • ·         De bladen voor de trainingen en de wedstrijdverslagen worden eveneens per mail overgemaakt

 

 • In het mapje is eveneens plaats voorzien voor briefwisseling en eventuele kaarten, bestemd voor de spelers

  • o    In de kantine (in de lade achter de toog) is eveneens een mapje van en voor de jeugd voorzien
  • §  In dit mapje dienen de wedstrijdformulieren te worden geklasseerd
  • § Eventuele documenten (bijvoorbeeld van het ziekenfonds, ongevallenformulier, adreswijzigingen, …) die de ouders aan de ploegafgevaardigde bezorgen, te worden geklasseerd
  • §  Indien deze documenten zijn ingevuld en ondertekend door het bestuur, zullen deze ook terug te vinden zijn in dit mapje, de afspraken hieromtrent zijn gemaakt
  • §  Het is dan ook de taak van de ploegafgevaardigde om dit mapje bij elke thuiswedstrijd of training te raadplegen om de documenten bestemd voor de spelers van het team te nemen en te bezorgen
  • §  Dit mapje is als het ware de postbus tussen het jeugdbestuur, ploegafgevaardigden en jeugdtrainers en het hoofdbestuur


 

 • o    De trainingsformulieren en wedstrijdverslagen dienen in het bezit te zijn van het jeugdbestuur ten laatste op woensdag na de wedstrijd
  • §  Dit geeft de verantwoordelijke voor de website de kans om deze verslagen te publiceren vooraleer de volgende wedstrijd wordt aangevat
  • § De trainingsformulieren zijn van belang voor de jeugdcoördinator om bij vragen en opmerkingen van ouders, supporters en sympathisanten betreffende de ploegopstelling en dergelijke een gepast antwoord te formuleren
  • §  De trainingsformulieren zijn eveneens van belang voor de financieel verantwoordelijke om de betalingen te regelen
  • §  Wie deze formulieren overmaakt en hoe, dient te worden overeengekomen tussen de trainer en zijn ploegafgevaardigde
   • ·         Deze formulieren kunnen per mail doorgestuurd worden aan [email protected]
   • ·         Deze formulieren kunnen eveneens via het mapje in de kantine bezorgd worden aan het jeugdbestuur

 

 • o    Voor alle briefwisseling, kaartenverkoop en dergelijke dient de ploegafgevaardigde zich te wenden tot de link met het jeugdbestuur
  • §  Dit gebeurt zowel voor inschrijvingen als voor betalingen

 

 • o    De eventuele aankoop van drankbonnetjes bij de uitwedstrijden, is de verantwoordelijkheid van de ploegafgevaardigde
  • §  De voorgedrukte kaartjes wat betreft de aankoop van drankbonnetjes, bevinden zich in het mapje
  • §  Deze ingevulde en ondertekende kaartjes worden afgegeven aan de verantwoordelijke die de link vormt met het jeugdbestuur
  • §  Tijdens de vergaderingen, waarbij de ploegafgevaardigden worden uitgenodigd, worden de uitbetalingen geregeld via de financieel verantwoordelijke
   • ·         Het is dus niet meer zoals in het verleden dat de aankoop van de drankbonnetjes worden geregeld via de via verkoop van de lotjes tijdens de thuiswedstrijden

 

 • o    De opbrengst van de verkoop van de lotjes tijdens de thuiswedstrijden, wordt eveneens tijdens de vergaderingen aan de financieel verantwoordelijke overgedragen
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!